• 923

(Polski) Inwestor zastępczy


(Polski) Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, Mallo Design świadczy również profesjonalne usługi inwestora zastępczego, reprezentując nie tylko interesy Klienta, ale także dbając o zgodność jego wizji i wymagań z przygotowywanym projektem oraz jego realizacją.


(Polski) Usługi inwestora zastępczego Mallo Design obejmują m.in.:
- Wyszukiwanie wykonawców
- Audyty zgodności
- Wszelkie zmiany i Korekty wynikające z niezgodności projektowych
- Zatwierdzanie dokumentacji projektowej
- Akceptacja odbiorów
- Sprawdzenie, weryfikacja i akceptacja kompletnej dokumentacji powykonawczej
- Nadzór nad realizacją robót i ich finansowaniem zgodnie
z harmonogramem
- Prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją robót, zgodnie
z prawem budowlanym
- Stała konsultacja i doradztwo fachowe na rzecz Zamawiającego
- Współpraca z nadzorem autorskim
- Odbiór wykonanych etapów
- Opracowanie raportów okresowych i raportu końcowego
- Przygotowanie odbioru końcowego
- Udział w czynnościach odbiorów